Rutiner og instrukser Eika Fet Arena

Her kan du laste ned rutiner og instrukser ifm bruk av hallen på hverdager og helger. Her skal du finne ut hva som er viktig før, under og etter en dugnad. Det finnes også veiledninger, bruksanvisninger og skjemaer for bruk av teknisk utstyr. Er det noe du savner eller er feil så kontakt oss på drift@fetarena.no

Tilsynsvakt instruks  Last ned instruks for tilsynsvakt.

Kioskvakt instruks Last ned instruks for kioskvakt.

Kasse instruks Last ned intruks og veiledning på bruk av kasse i kiosken

Ovner instruks  Last ned instruks for bruk av ovnene

Kioskutstyr instruks Last ned instruks for hvordan utstyret i kiosken virker. (Ovner, pølsevarmer, etc)

Kampklokke veiledning Last ned veildning for bruk av kampklokke

Branninstruks Last ned branninstruks. Tilsynsvakt må kjenne til denne.

Sekretariatshandbok med live føring  Last ned sekretariathåndbok med live føring for håndball

Ordensregler Last ned ordensregler for bruk av hallen

Inngang Instruks  Last ned instruks for inngang til håndballkamper

Bruksanvisning oppvaskmaskin  Last ned bruksanvisning for oppvaskmaskinen på kjøkkenet.