Koronainformasjon

Viktig informasjon ifm Korona og trening i Fet IL.

Oppdatert 3.2.2021

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive aktiviteten. Avstand på en meter gjelder før og etter trening og i pauser.
 • For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubben gjennomføres, men kamper, cup'er, stevner mv er ikke lov.
 • For voksne fra og med 20 år er det tillatt å drive organisert aktivitet utendørs dersom avstand er mulig å overholde.
 • Det er ikke tillatt med aktivitet innendørs for voksne over 20 år.

Treningsaktiviteten

 • Deltagerlister skal føres for hver trening, og oppbevares av trener i minimum 10 dager
 • Treningene kan foregå med nærkontakt mellom spillerne. 1-metersregelen gjelder før, etter og i pauser/opphold i treningen.
 • Alle tilknyttet sportslig virksomhet (spillere, trenere, ledere, etc) plikter å følge retningslinjer, råd og anbefalinger fra myndigheter, Folkehelseinstituttet, NIF og Norges Håndballforbund.
 • Spillere med Covid-19-relaterte symptomer skal sendes hjem.
 • Det skal ikke være andre til stede på/i/ved treningsarealet enn de som tilhører den treningsgruppen som skal trene.
 • Det anbefales fortsatt en gruppestørrelse på maksimalt 20 (eksklusive trener(e)). (Treningsområdets utforming og størrelse må tas med i vurderingen når treningsgruppens størrelse fastsettes.) Flere slike grupper på 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene.
 • Garderobe- /dusjanlegg skal ikke benyttes.
 • Ansvar for håndtering/plassering av utstyr under treningen (som f.eks. kjegler) fordeles slik at så få personer som mulig bærer/flytter på utstyret. Rengjør utstyret ofte.
 • Alle som deltar i aktiviteten skal ha med egen, merket vannflaske til treningsøkten.
 • Unngå trengsel der spillerne forventes å lage kø eller samles i klynger. God oppmerking (for eksempel kjegle på gulvet, e.l.) kan underlette for å holde minst 1-meters avstand der det lett blir kø.
 • Treningsgruppene skal i størst mulig grad være de samme, men spillere kan delta på tvers av grupper, lag og idretter.