Regler for Eika Fet Arena

Aktivitetsleders ansvar

 • Aktivitetsleder for aktiviteten står ansvarlig for at man følger sin aktivitet/trenings veileder iht helsemyndighetene, Norges Idrettsforbund og det enkelte særforbund sine anbefalinger samt informerer og følger opp sine grupper
 • Deltagerlister skal føres for hver trening, og oppbevares av trener i minimum 10 dager.
 • For spillere til og med 19 år kan treningene foregå med fysisk kontakt, men husk en meter mellom deltagerne før, etter og i pauser på treningen. For spillere fra og med 20 år gjelder fortsatt én-metersregelen før, under og etter trening.
 • De som skal gå inn og ut av hallen skal gå inn og ut samlet med minimum 1 meters avstand. Laget går inn hovedinngangen, opp trappen og venter samlet på tribunen til det andre laget har forlatt hallen.
 • Laget må være ute av hallen innen treningstidens slutt. Lagene går ut av hallen via garderobe A1 for bane A og via B1 for bane B. Neste lag kan ikke gå inn på banen før det andre laget er ute av hallområdet.
 • Aktiviteten skal foregå i gruppe på maks 20 personer og hver gruppe skal ledes av personer over 18 år
 • Alt av utstyr som skal benyttes til aktivitet skal medbringes og rengjøres grundig i såpe og vann - før og etter bruk. Det vil ikke være mulig å benytte fellesutstyr, og utstyrsskapene vil bli avlåst
 • Garderober vil være avstengt.
 • Drikkevann må medbringes. Dette skal merkes med navn og drikkeflaskene skal ikke deles mellom utøverne.
 • Ansvarlig leder må til enhver tid vurdere totalsituasjonen for sitt ansvarsområde, ta vare på hverandre og med dugnad for felles helse som det viktigste aspektet.
 • Ved brudd på disse forebyggende tiltakene, kan man bli fratatt muligheten for aktivitet innendørs i Hallen

Tilsynsvakter

 • Det skal alltid være 1 tilsynsvakter til stede i hallen fra første trening til siste trening.
 • Det er kun aktive og lagets trenere som har adgang til hallen.
 • Kioskområdet skal ikke benyttes til ventende foresatte.
 • Tilsynsvakten skal slippe inn hele lag på signal fra trener. Ingen andre enn aktive skal inn i hallen.
 • Påse at dispenser stativet blir satt ut rett innenfor hovedinngang.
 • Følge med på at trenerne følger opp hallens Covid-19 tiltak og
 • Ved brudd på reglene rapporterer tilsynsvakt til: dagligleder@fetil.no

Rapportering