Regler for Fethallen

Aktivitetsleders ansvar

 • Aktivitetsleder for aktiviteten står ansvarlig for at man følger sin aktivitet/trenings veileder iht helsemyndighetene, Norges Idrettsforbund og det enkelte særforbund sine anbefalinger samt informerer og følger opp sine grupper
 • Deltagerlister skal føres for hver trening, og oppbevares av trener i minimum 10 dager.
 • For spillere til og med 19 år kan treningene foregå med fysisk kontakt, men husk en meter mellom deltagerne før, etter og i pauser på treningen. For spillere fra og med 20 år gjelder fortsatt én-metersregelen før, under og etter trening.
 • De som skal gå inn og ut av hallen skal gå inn og ut samlet med minimum 1 meters avstand. Laget går inn hovedinngangen og venter samlet på tribunen hvor de venter til det andre laget har forlatt hallen.
 • Laget må være ute av hallen innen treningstidens slutt. Lagene går ut av hallen via garderobene. Neste lag kan ikke gå inn på banen før det andre laget er ute av hallområdet.
 • Aktiviteten skal foregå i gruppe på maks 20 personer og hver gruppe skal ledes av personer over 18 år
 • Alt av utstyr som skal benyttes til aktivitet skal medbringes og rengjøres grundig i såpe og vann - før og etter bruk. Det vil ikke være mulig å benytte fellesutstyr, og utstyrsskapene vil bli avlåst.
 • Garderober skal kun brukes til å gå igjennom når man er ferdig med treningsøkta.
 • Bruk kun toaletter som er i fellesområdet.
 • Drikkevann må medbringes. Dette skal merkes med navn og drikkeflaskene skal ikke deles mellom utøverne.
 • Ansvarlig leder må til enhver tid vurdere totalsituasjonen for sitt ansvarsområde, ta vare på hverandre og med dugnad for felles helse som det viktigste aspektet.
 • Ved brudd på disse forebyggende tiltakene, kan man bli fratatt muligheten for aktivitet innendørs i Hallen

Tilsynsvakter

 • Det vil ikke være tilsynsvakter i Fethallen. Det vil fortas kontroller.
 • Det er lagleder sitt ansvar å påse at det er kun aktive og lagets trenere som har adgang til hallen.
 • Kioskområdet skal ikke benyttes til ventende foresatte.
 • Ved brudd på reglene rapporterer lagleder til: dagligleder@fetil.no

Rapportering

 • Ved smitte på laget skal lagleder umiddelbart rapportere dette til klubben dagligleder@fetil.no