Tilsynsvakt Eika Fet Arena

·       Det skal alltid være tilsynsvakt til stede i hallen fra første trening til siste trening.

·       Tilsynsvakt slipper inn laget samlet på signal fra trener/lagleder.

·       Det er kun aktive og lagets trenere som har adgang til hallen. Kioskområdet skal ikke benyttes til ventende foresatte.

·       De som skal gå inn og ut av hallen skal gå inn og ut samlet med minimum 1 meters avstand. Laget går inn hovedinngangen, opp trappen og venter samlet på tribunen til det andre laget har forlatt banen.

·       Laget må være ute av banen innen treningstidens slutt. Lagene går ut av hallen via garderobe A1 for bane A og via B1 for bane B. Neste lag kan ikke gå inn på banen før det andre laget er ute av baneområdet.

·       Stativet med antibac står i kiosken og settes ut rett innenfor hovedinngangen (inne i firkanten på gulvet). Stativet settes i kiosken etter treningsslutt.

·       Sørge for at trenerne følger opp hallens Covid-19 tiltak.

·       Låse opp sosialt rom med kode når noen har leid dette.

·       Ved brudd på reglene rapporterer tilsynsvakt til: dagligleder@fetil.no

 

Brukere av Styrkerommet har egne adgangskort.

Det sosiale rommet er utleid fast tirsdag og torsdag til treningsgrupper. Disse går direkte til rommet.

Enkelte Turnpartier er med foreldre.