Innledning

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.
Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr og hvordan vi gjør ting.


Klubbens historie

Fet Idrettslag ble stiftet 7 februar 1900. For Fet IL, eller Fet Idrettsforening som laget ble døpt under stiftelsen, var formålet i første rekke å dyrke skisport, men også skøytesporten. Det første styret besto av Ole Grøndahl, formann. Jens Tveter, viseformann. A. Ulevold, kasserer. Jens Jensen Tien, sekretær.
25. September 1946 kunne Fedrelandet innvies, som Romerikes første gressbane for fotball. To år senere var hoppbakken Granlia i Falldalen restaurert og utbedret og fikk som første bakke i Romerike Skikrets godkjennelse som 70-metersbakke av Norges Skiforbund.
Foran sesongen 1981/1982 sto endelig Fethallen klar til bruk, en hall som fortsatt har stor aktivitet med idretter som håndball og innebandy, men også andre aktiviteter.
I forbindelse med 100 års jubileet ble det laget en bok om Fet Idrettslag som er digitalisert av Nasjonalbiblioteket og den finner du her: Fet Idrettslag gjennom 100 år


Verdier

Fet IL baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Fet IL tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Fet IL sine verdier: Positiv - Inkluderende - Aktiv

Verdiene skal hjelpe oss til

 • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
 • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
 • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
 • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
 • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

 

Visjon

Fet ILs visjon er «Bygdas naturlige samlingssted». Denne visjonen inneholder to viktige begreper:

Bygda: For oss er det nære det aller viktigste. Vi er til for menneskene i lokalsamfunnet, selv om vi gjerne også vil bli kjent i Norge som et godt og aktivt idrettslag.

Samlingssted: Dette ordet innebærer at Fet IL ønsker å skape fysiske arenaer hvor folk kan møte hverandre. Visjonene innebærer også å være et samlingssted der initiativ og ideer kan møtes og vokse. Fet IL ønsker kort og godt å være navet i hjulet av fritidsaktiviteter i lokalsamfunnet. Denne visjonen innebærer et ansvar. Fasiten ligger i om lokalbefolkningen opplever at Fet IL er et slikt samlingssted, ansvaret ligger i idrettslagets hender.


Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben. Visjonen forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. Den sier hva vi skal strekke oss etter og skape sammen.


Virksomhetsidé

Fet ILs virksomhetsidé er formulert som: Fet IL er et fleridrettslag som tilbyr aktivitet og mening gjennom hele livet.

Med «aktivitet» mener vi alt det vi gjør for å bli litt bedre mennesker - det idrettslige, det sosiale og hvordan vi utvikler oss som ledere.

Med «mening» mener vi at idrettslaget legger til rette for en aktiv hverdag for den enkelte sammen med andre i lokalsamfunnet. Vi ønsker også å gi noe tilbake til andre lokalsamfunn med mindre materielle ressurser gjennom «Fet IL gir tilbake».

«Hele livet» betyr at vi ønsker å ha tilbud til alle, uavhengig av nivå eller alder. Vi har aktiviteter «fra vugge til grav».

Det er denne ideen klubben vår i all hovedsak skal arbeide med. Virksomhetsideen definerer hva som er det spesielle eller unike med vår klubb og den aktiviteten vi har valgt. Den forteller hva vi tilbyr som gjør at folk foretrekker oss i stedet for andre klubber.
Visjonen, verdiene og virksomhetsideen er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver.


Hovedmål

Hovedmålet til Fet IL: Fet IL er i en prosess med å utvikle en ny virksomhetsplan som strekker seg mot 2025. Vil være ferdig i løpet av 2021

Delmål 1. Utvikle en strukturert og enkel organisering, hvor flere villige kan delta Vi vil ha følgende fokus for å oppnå dette:

 1. Alltid ha god organisatorisk struktur og ha planverk i orden
 2. Rekruttere flere (fri)villige
 3. Utvikle og beholde en positiv kultur

Delmål 2. Utvikle en aktivitetsmøteplass for bygdas innbyggere Vi vil ha følgende fokus for å oppnå dette:

 1. Inkludere nye grupper og utvikle flere aktiviteter
 2. Øke antallet medlemmer og utøvere
 3. Være en sosial møteplass

Delmål 3. Utvikle trenere og ledere som er idrettslagets forbilder Vi vil ha følgende fokus for å oppnå dette:

 1. Rekruttere og støtte ungdom til å bli trenere og ledere i idrettslaget
 2. Skape flere felles samlingssteder hvor trenere i idrettslaget kan treffes
 3. Fet ILs ledere og trenere må bli mer synlige og anerkjent lokalt som dyktige  Tilbake til Innholdsiden