Klubbens aktivitetstilbud


Fet ILs tilbud starter fra 2 års alderen i den ene enden og ender opp med de som har passert 60 år i den andre enden

Turn

Turn gruppa har ett tilbud for de som er mellom 2 og 8 år. Les mer her:

Ballskole

Dette er ett tilbud for alle barn som er 5 år. Dette er et tilbud som består av sosialt felleskap, leke og variert aktivitet. Formålet med ballskolen er at barna skal bli kjent med alle idrettsgrener som tilbys i Fet IL. Les mer om Ballskolen her:

Fotball

Fotball er for alle barn fra de er 6 år og eldre. Det finnes tilbud for alle aldersgrupper både for jenter og gutter. Les mer her:

Håndball

Håndball er for alle barn fra de er 6 år og eldre. Det finnes tilbud for alle aldersgrupper både for jenter og gutter. Les mer her:

Innebandy

Innebandy er for alle barn fra de er 6 år og eldre. Les mer her:

Klatring

Klatring er en ny gruppe som er etablert i 2017 og har som mål å starte opp aktiviteter i nye Fet Arena. Mer informasjon kommer her:

60 pluss

Seksti pluss er en gruppe som tilbyr forskjellige aktiviteter tilpasset aldersgruppen. Det kan være trim i Fethallen, Petanque, stavgang, yoga, etc. I tillegg har vi en gruppe som jobber en dag i uka på Fedrelandet med forfallent arbeid. Samme dag har vi også åpen Kafé på Klubbhuset som er åpen for alle. Les mer her:

 

Barne- og ungdomsidrett

Klubben ønsker å beholde flest mulig barn og unge lengst mulig!  Vi skal ha tilbud til både de som satser og de som er med for å ha det gøy.

Det skal i Fet IL være mulig å få gode nok utfordringer for de som ønsker å satse samtidig som de som er med for gøy har ett tilbud som passer for sitt nivå.

Barneidrett

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at

 • aktiviteten skjer på barnas premisser
 • barna har det trygt
 • barna har venner og trives
 • barna opplever mestring
 • barna får påvirke egen aktivitet
 • barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere


Ungdomsidrett

Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for

 • at ungdom kan bli så gode som de selv vil
 • å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere
 • at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
 • at ungdom får bidra med det de kan
 • at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
 • at treningsavgiften er overkommelig for ungdom

 

Funksjonshemmede
Fet IL har ingen egne grupper for funksjonshemmede, men tar veldig gjerne imot barn og ungdom med lettere funksjonshemming og tilrettelegger for dette i våre ordinære lag.

Her finner du en oversikt over lag med tilrettelagt tilbud for funksjonshemmede:

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/akershus-idrettskrets/funksjonshemmede/idrettslag-med-tilbud-til-funksjonshemmede---for-fletting-.pdf

Aktivitetsplan/terminliste

Her kommer klubbens aktivitetsplan som publiseres på klubbens hjemmeside.
Les mer <Sett inn lenke til terminlisten på klubbens hjemmeside.>

 

Klubbens arrangementer

Glomma cup

Fotballgruppa arrangerer hvert år Glomma cup for spillere fra 7 til 12 år (5er og 7er). Cup’en arrangeres på våren og går over lørdag og søndag på Fedrelandet idrettspark.

Tine fotballskole

Fotballgruppa arrangerer hvert år Tine Fotballskole siste uke før skolen begynner etter sommerferie. Denne skolen er for barn fra 7 til 12 år. Det er klubbens eldste fotballspillere som er instruktører sammen med YouMe elever ved Østersund ungdomskole

Kick-off

Håndballgruppa arrangerer hvert år før seriestart ett forrykende (pyro-røyk-lys) show i Fethallen hvor de presenterer sesongens lag, spillere og trenere/lagledere.

Klubbmesterskap i Petanque

Petanquegruppa arrangerer hver høst klubbmesterskap i Petanque.

Oppstart ballskole, fotball, håndball, innebandy

Oppstart av ballskole for 5 åringer skjer tidlig september.

 

Reise i regi klubben

På alle reiser i regi av klubben (samlinger, cuper, turneringer, konkurranser osv.) skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på et stevne eller et annet arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle skal være kjent med og følge instruksen. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt.

Vær oppmerksom på at det vanligvis må innhentes politiattest for foreldre som er med en gruppe mindreårige på et trenings-/konkurranseopphold i regi av laget.

Les mer om retningslinjer.

Tilbake til Innholdsiden