Medlemskap

Fet IL har registrert alle sine medlemmer i ett elektronisk medlemsregister som er lovpålagt og godkjent av NIF.  

Ved innmelding må nye medlemmer melde seg inn via vår hjemmeside www.fetil.no og fylle ut de nødvendige opplysningene som er påkrevd. Utmelding av klubben må skje skriftlig. Retningslinjer for medlemmer i Fet IL er beskrevet i Fet ILs lover. Alle aktive og personer med verv i idrettslaget skal være registrert som medlem av laget. Det er det aktive medlemmet som skal registreres som medlem og ikke foresatte. Foresattes informasjon som telefon og epostadresse kan likevel legges inn på profilen til det aktive medlemmet.

Alle medlemmer har i tillegg en egen personlig idrettsside på Min Idrett som leveres av NIF. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatte melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

 

Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. I Fet IL har vi en rabattordning gjennom ett Familiemedlemskap. Dette er ikke et felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem satt sammen i en familierelasjon. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og epostadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan være treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse i konkurranser og på kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.

Oversikt Medlemskontingent i Fet IL

 

Treningsavgifter

I tillegg til Medlemskontingent har de forskjellige gruppene i Fet IL en Treningsavgift.

Treningsavgiften er en avgift som skal dekke utgifter som påløper ved å drive idretten i de spesifikke gruppene. Dette kan være drakter, treningsutstyr, påmelding serie/cup, dommerutgifter, forsikring, etc.

Treningsavgiften vedtas av de forskjellige gruppene, men Fet IL ønsker å være en klubb for alle og holder avgiftene på ett lavt nivå sammenlignet med andre idrettslag.

Treningsavgift Fotball

Treningsavgift Håndball

Treningsavgift Innebandy

Treningsavgift Turn

Treningsavgift for Ballskolen

Treningsavgift for Seksti pluss

Treningsavgift for Futsal

Treningsavgift Klatring