Mål for Fet IL

For perioden 2015 til 2020 er målet 2020 i 2020! Målene beskriver at vi ønsker å oppnå økt antall medlemmer i idrettslaget i tidsperioden fra 2015 fram til 2020. Fet ILs hovedmål er å ha 2020 medlemmer i år 2020. For å oppnå hovedmålet er det formulert tre delmål som er konkretisert gjennom fokusområder og aktiviteter.

Delmål 1. Utvikle en strukturert og enkel organisering, hvor flere villige kan delta Vi vil ha følgende fokus for å oppnå dette:

1. Alltid ha god organisatorisk struktur og ha planverk i orden

2. Rekruttere flere (fri)villige

3. Utvikle og beholde en positiv kultur

Delmål 2. Utvikle en aktivitetsmøteplass for bygdas innbyggere Vi vil ha følgende fokus for å oppnå dette:

1. Inkludere nye grupper og utvikle flere aktiviteter

2. Øke antallet medlemmer og utøvere 

3. Være en sosial møteplass

Delmål 3. Utvikle trenere og ledere som er idrettslagets forbilder Vi vil ha følgende fokus for å oppnå dette:

1. Rekruttere og støtte ungdom til å bli trenere og ledere i idrettslaget

2. Skape flere felles samlingssteder hvor trenere i idrettslaget kan treffes

3. Fet ILs ledere og trenere må bli mer synlige og anerkjent lokalt som dyktige