Om oss

Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter under samme administrasjon og visjon (Fotball, Håndball, Innebandy, Futsal, Gym og Turn og Klatring). I tillegg har idrettslaget en satsning på 60+ aktivitet. Idrettslaget er den største frivillige organisasjonene i bygda. Gjennom idrettslagets aktiviteter, både tradisjonelle idrettsaktiviteter og ulike andre arrangementer, ønsker Fet IL å være et av bygdas viktigste samlingssteder. Laget er derfor godt tilgjengelig for hele befolkningen.


I 2015 vedtok Fet IL sin første virksomhetsplan. Denne inneholder Fet ILs visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag. Denne planen angir en retning på hvordan idrettslaget skal utvikle seg den kommende tiden.
Fet IL har en visjon å være «Bygdas naturlige samlingssted». Denne visjonen inneholder to viktige begreper:

  • Bygda: For oss er det nære det aller viktigste. Vi er til for menneskene i lokalsamfunnet, selv om vi gjerne også vil bli kjent i Norge som et godt og aktivt idrettslag.
  • Samlingssted: Dette ordet innebærer at Fet IL ønsker å skape arenaer for fysisk aktivitet hvor folk kan møte hverandre. Visjonen innebærer også å være et samlingssted der initiativ og ideer kan møtes og vokse. Fet IL ønsker kort og godt å være navet i hjulet av fritidsaktiviteter i lokalsamfunnet. Denne visjonen innebærer et ansvar.

Fet ILs virksomhetsidé: Fet IL er et fleridrettslag som tilbyr aktivitet og mening gjennom hele livet.
Med ”aktivitet” mener vi alt det vi gjør for å bli litt bedre mennesker - det idrettslige, det sosiale og hvordan vi utvikler oss som ledere.


Bygdas naturlige samlingssted
Fet IL er et fleridrettslag som tilbyr aktivitet og mening gjennom hele livet.
Med ”mening” mener vi at idrettslaget legger til rette for en aktiv hverdag for den enkelte sammen med andre i lokalsamfunnet.
”Hele livet” betyr at vi ønsker å ha tilbud til alle, uavhengig av nivå eller alder. Vi har aktiviteter «fra vugge til grav».