Verdigrunnlag

Fet IL har utarbeidet et eget verdigrunnlag som det er ønskelig at gjenspeiler seg i alle ledd i idrettslaget. Verdigrunnlaget består av tre faktorer: positiv, inkluderende og aktiv.

Verdigrunnlaget skal hjelpe oss til å bli tydelige og klargjøre vår identitet. Hva vi står for, og hvordan vi ønsker at alle medlemmer og lag av organisasjonen skal være.

• Med positiv mener vi at man heier på hverandre, laget, klubben og dommeren, og er positiv til motstanderlaget. Det betyr også at vi løfter i flokk gjennom dugnader. Vi ønsker at alle i Fet IL skal vise aktivitets- og idrettsglede, «fair play» og være begeistret. 

• Med inkluderende mener vi alle skal få være med, uavhengig av kjønn, etnisitet og ferdighetsnivå. Ingen skal føle seg utenfor. Vi ønsker at alle skal kunne føle seg hørt. Man skal si ja! Fet IL skal være inkluderende for hele bygda.   

• Med aktiv mener vi bevegelse og lek. Vi skal ta initiativ og søke nye løsninger. I Fet IL jobber vi mot å strekke oss lengre. Vi skaper noe sammen.