Ridning

Ridning - antall plasser per dag 10 stykk
Stall Nitteberg i Blaker inviterer til en dag med ridning og stell av hest. Bli trygg på hesteryggen til Romeo og Prince.