Akademiet skifter navn til Fet PLUSS

Fra høsten 2018 skifter akademiet navn til Fet PLUSS. Dette gjøres i hovedsak da vi har gjennomført enkelte oppfriskninger som skal bringe det gamle akademiet og lagstreningene tettere sammen. Vi jobber for en enhetlig klubb der alle drar i samme retning.

2018-07-29
Fet IL