Ny periode på Fet PLUSS: Oktober - 11.November

Nå er det tid for ny periode på Fet PLUSS. Neste periode går fra oktober, og frem til 11.november. Alle må registrere seg, selv om de har vært med tidligere. Følg lenken :)

https://www.superinvite.no/#/invitation/956685427c5cd9dcb04f784272727336

2018-09-25
Fet IL

Sesongens første periode på Fet PLUSS har hatt skyhøy aktivitet, med rundt 120 deltagere hver uke. Det gjør Fedrelandet stadion levende, og knytter spillerne på de forskjellige lagene og klubben tettere sammen. I begynnelsen av perioden var scoringsferdigheten hovedtema, det vil si å komme seg i scoringsposisjon og selve avslutningsferdigheten. De siste ukene har vi dreiet temaet mot pasningsferdigheten, og det å finne og utnytte ledig rom. Deltagerne kommer bedre og bedre inn i rutinene rundt matservering og forventet oppførsel på Fet PLUSS, og et er en fin gjeng vi har fått ned til oss på Fedrelandet.

 

Transport

Sykehjemforeningen sin buss har kjørt deltagerne ned til Akademiet de siste årene. Dette har fungert bra en periode, men vi jobber hardt for å kunne utvikle transport-løsningen fremover. Inntil videre går den samme bussen til alle skolene, og det er derfor viktig at alle deltagerne kommer direkte til oppmøtestedet etter skoleslutt, slik at vi slipper unødvendige forsinkelser. Det er også viktig at alle melder forfall de dagene de ikke kommer, slik at ikke bussen blir stående ekstra å vente på noen som ikke skal være med.

 

Alt i alt er vi veldig fornøyd med første periode. Vi har fått på plass mange og dyktige instruktører, og sammen gleder vi oss til neste periode.