Om Fet Telenor XTRA

Fet IL har satt fokus på mer trening for barn og unge, gjennom Fet Telenor XTRA. Vi vil fremme gleden til mer aktivitet, samtidig som vi vil bidra til å utvikle gode mennesker og fotballspillere. Våre økter vil ha fokus på utvikling av tekniske/taktiske ferdigheter, koordinasjon/motorikk og læring gjennom lek. Fet Telenor XTRA legger til rette for en variert, morsom og lærerik hverdag.

Vårt tilbud går i dag ut til alle gutter og jenter som vil utvikle sine fotballferdigheter i aldersklassen 2012-2008
Vi har også etablert et tilbud med lagstreninger for enkelte lag. Fet Telenor XTRA jobber for å utvide tilbudet vårt til å gjelde for flere årsklasser.

Fotballakademiet Fet Telenor XTRA har fjernet oppsigelsestiden, og satser på fornøyde deltagere som har lyst til å komme tilbake. Det betales forskuddsvis en måned av gangen.

Fotballakademiet Fet Telenor XTRA følger skoleruta og holder stengt i ferier, planleggingsdager og på helligdager.

 Vi tilbyr:

 • Transport
 • På grunn av Covid-19 situasjonen må deltagerene ha med egen mat
 • Organisert trening
 • Et godt og variert sportslig opplegg
 • Fotballteori
 • Differensiering etter nivå

 Utdrag fra sportsplanen:

 • Fotballakademiet skal være en arena for trygg og god utvikling av mennesket og idrettsutøveren.
 • Sosiale og gode miljøskapende ferdigheter vektlegges i vår hverdag.
 • Samhold, glede og seriøsitet er våre stikkord.
 • Fotballakademiet Fet Telenor Xtra skal være et tilbud for alle uansett ferdigheter. En forutsetning for å delta er interesse for fotball og at man ønsker å utvikle sine ferdigheter.

Andre vilkår:

 • Deltagerne har selv ansvar for å komme seg med transporten som venter ved hver skole sammen med de andre deltagerne. Det samme med henting etter treningstid.
 • Foreldre har ansvar for å melde forfall til påmeldte økter, slik at trenerne bedre kan forberede økta og heve kvaliteten på gjennomføringen.
 • Bilder tatt på Fotballakademiet Fet Telenor XTRA kan brukes på klubbens sider for å markedsføre tilbudet videre.
 • Det meldes på for en måned av gangen, med automatisk fornyelse. Kan stoppes etter ønske.
 • Nye deltagere må være påmeldt minimum 6 dager før sin første trening for å være sikret registrering av busstransport
 • Det kreves minimum 10 påmeldte pr parti for gjennomføring