Om Fet Telenor XTRA

Fet IL har satt fokus på mer trening for barn og unge, gjennom Fet Telenor XTRA. Vi i Fet vil fremme gleden til mer aktivitet, samtidig som vi vil bidra til å utvikle gode mennesker og fotballspillere. Våre økter vil ha fokus på utvikling av tekniske/taktiske ferdigheter, koordinasjon/motorikk og læring gjennom lek. Fet Telenor XTRA legger til rette for en variert, morsom og lærerik hverdag.

Vårt tilbud går i dag ut til alle gutter og jenter som vil utvikle sine fotballferdigheter i aldersklassen 2005-2011
Vi har også etablert et tilbud med lagstreninger for enkelte lag. Fet Telenor XTRA jobber for å utvide tilbudet vårt til å gjelde for flere årsklasser.

Fet Telenor XTRA har fjernet oppsigelsestiden, og satser på fornøyde deltagere som har lyst til å komme tilbake. Det betales forskuddsvis en måned av gangen.

Fet Telenor XTRA følger skoleruta og holder stengt i ferier, planleggingsdager og på helligdager.

 Vi tilbyr:

 • Transport
 • Matservering
 • Organisert trening
 • Et godt og variert sportslig opplegg
 • Fotballteori
 • Differensiering etter nivå

 Utdrag fra sportsplanen:

 • Fet PLUSS skal være en arena for trygg og god utvikling av mennesket og idrettsutøveren.
 • Sosiale og gode miljøskapende ferdigheter vektlegges i vår hverdag.
 • Samhold, glede og seriøsitet er våre stikkord.
 • Fet PLUSS skal være et tilbud for alle uansett ferdigheter. En forutsetning for å delta er interesse for fotball og at man ønsker å utvikle sine ferdigheter.

Andre vilkår:

 • Deltagerne har selv ansvar for å komme seg med transporten som venter ved hver skole sammen med de andre deltagerne. Det samme med henting etter treningstid.
 • Foreldre har ansvar for å melde forfall til påmeldte økter, slik at trenerne bedre kan forberede økta og heve kvaliteten på gjennomføringen.
 • Bilder tatt på Fet Telenor XTRA kan brukes på klubbens sider for å markedsføre tilbudet videre.
 • Det meldes på for en måned av gangen, med automatisk fornyelse. Kan stoppes etter ønske.
 • Nye deltagere må være påmeldt minimum 6 dager før sin første trening for å være sikret registrering av busstransport
 • Det kreves minimum 10 påmeldte pr parti for gjennomføring