Organisasjonskart fotballgruppa

Organisasjonskart fotball 2021.pdf

Organisasjon Fet IL hovedlaget

 

Rollebeskrivelse | organisasjonskart  

Sportslig– og administrativ leder er ansvarlig for den daglige driften av Fet IL Fotball og skal følge de retningslinjer og oppgaver styret i Fet IL Fotball har gitt. 

 
Roller i Fet IL Fotballstyret

Styreleder
· Fastsette agenda, innkalle til og lede styremøtene.

· Har det overordnede ansvar for strategi og planer i fotballgruppen.

· Representerer fotballgruppa i Fet IL sitt styremøte. (Hovedlaget).

· Ansvar for oppfølging av sportslig- administrativ leder sammen med daglig leder i Fet IL.

· Ansvar for ansettelse av trenere og andre sentrale verv, sammen med daglig leder av idrettslaget.

 

Nestleder
· Stedfortreder for leder.
· Nestleder blir valgt hvert år av fotballstyrets medlemmer.
· Nestleder skal dekke en av rollene i fotballstyret, f.eks. økonomi, marked etc.

 

Laglederkontakt
· Løfte saker fra Fair Play – ansvarlig inn i fotballstyret.

· Følge opp administrasjonen slik at klubbhåndbok og hjemmeside er oppdatert.

· Følge opp at oversikten over trenere og lagledere er oppdatert.

· Ansvar for oppfølging av medlemsregister i samarbeid med medlemsansvarlig i hovedlaget.

· Ansvar for å arrangere lagledermøter.

· Ansvar for rapportering fra lag.

· Følge opp FIKS- og politiattestansvarlig, slik at FIKS og oversikten over politiattester alltid er oppdatert.

 

Økonomiansvarlig
· Lede økonomiarbeidet sammen med sportslig- og administrativ leder og koordinere dette med økonomiansvarlige i Fet ILs hovedlag.

· Sette opp budsjett for fotballgruppen sammen med sportslig- og administrativ leder og fotballstyrets leder.

· Rapportere om økonomisk status på styremøtene.

· Følge opp mot regnskapsfører.

· Utarbeide rutiner for intern håndtering av fakturaer, utbetalingsgrunnlag, kasseoppgjør, lagskasser og øvrige pengestrømmer i samarbeid med daglig leder i Fet IL.

· Samarbeide med materialansvarlig om budsjett og utgifter til utstyr.

 

Kvalitetsklubbansvarlig
· Viser til egen rollebeskrivelse for kvalitetsklubbansvarlig.  


Styremedlem sport
· Være styrets representant i sportslig utvalg.

· Lede sportslig utvalg sammen med sportslig- og administrativ leder.

· Informere og løfte saker fra SU inn i fotballstyret.


Styremedlem Marked
· Sammen med økonomiansvarlig planlegge og gjennomføre tiltak for å skaffe inntekter.

· Skaffe sponsorer til fotballgruppen.

· Bruke sosiale medier til å markedsføre fotballgruppen.


Styremedlem arrangement
· Dugnadsansvarlig - organisere og informere om dugnader.

· Samarbeide med markedsutvalget.

· Oppfølging av kioskutvalg i samarbeid med økonomiansvarlig.

· Følge opp at planleggingen av forskjellige arrangement er i rute.
 

Kontaktinformasjon Fotball

Har du spørsmål eller lurer på noe om Fotball i Fet IL så kontakt oss på epost: fotball@fetil.no

Fotballstyret

Styreleder: Espen Johnsen

espen.johnsen@live.no
93861853

Styremedlem: Marianne Svartnes
Kvalitetklubbansvarlig

svartnes@outlook.com 

StyremedlemBård Bakke

 
StyremedlemGlenn Mærli
Sport

glenn@merli.no

StyremedlemOddbjørg Svensson
Utstyrsansvarlig

oddbjorgsvensson@gmail.com
45406653

StyremedlemKristin Lundby

k.lundby@hotmail.com

StyremedlemJohn-Magne Teig

johnmagneteig@gmail.com

 E-post til fotballstyret kan også sendes til fotballstyret@fetil.no