Fairplayansvarlig Fotball

Rollebeskrivelse | FairPlay-ansvarlig

 

Rapportering

 • FairPlay-ansvarlig (FPA) rapporterer til Sportslig og administrativ leder av Fet IL Fotball.

 

FPA samarbeider tett med klubbens Sportslige og administrative leder i gjennomføringen av oppgavene.

 

Rolle

 • FPA må brenne for FairPlay og de oppgavene som følger med den

 

Hovedansvar

 • FPA er bindeledd mellom fotballstyret og lagene i klubben, hva FairPlay angår
 • FPA skal implementere klubbens FairPlay-strategi ut i praksis
 • FPA skal holde i kommunikasjon med NFF Akershus og NFF, knyttet til FairPlay
 • FPA skal samarbeide med andre klubber i kretsen og delta på fellesmøter om temaet FairPlay

 

Praktiske ansvarsområder

 • Synliggjøre FairPlay i sportsplanen, håndbok og verdidokumenter
 • Påse at anlegget har FairPlay-preg
 • Bestille FairPlay-effekter.
 • Arrangere og bistå ved FairPlay-kvelder i klubb for spillere, trenere og lagledere
 • Sørge for å etablere og signere holdningskontrakter for klubbens spillere, trenere, lagledere og lag.
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.
 • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.