Dommeransvarlig Fotball

Rollebeskrivelse | Dommeransvarlig

Dommeransvarlig (DA) rapporterer til Sportslig og administrativ leder av fotballgruppa


Hovedansvar

 

 • DA har ansvaret for å rekruttere, ivareta, utvikle og beholde klubbens dommere
 • DA har som målsetting å sikre at klubben til enhver tid har nok dommere ift. NFF Akershus sitt krav om antall dommere i klubben
 • DA sørger for at det arrangeres klubbdommerkurs, og at spillere fra G/J 13 deltar. Slik er de klare for å dømme kamper i barnefotballen.
 • DA har også ansvaret for, sammen med fotballgruppas daglige leder, å sette opp dommeroppsett for klubbens barne- og ungdomslag. Herunder også å etablere rutiner for varsling mellom lagleder og dommer

Presisering av oppgaver

 • Etablere og holde god kontakt og godt samarbeid med klubbens dommere, klubbens styre og administrasjon, lagledere og trenere samt fotballkretsen. Fotballgruppas daglige leder bistår i det daglige.
  • Herunder etablere gode rutiner
   • Dommeroppsett til alle klubbens barne- og ungdomskamper settes opp og distribueres i klubben
   • Rutiner for at klubbens lagledere kontakter aktuell dommer senest kvelden før kamp
   • Rutiner for at lagledere kontakter både dommeransvarlig og dommer direkte i tilfeller av avlyste eller flyttede kamper så snart dette er kjent
   • Rutiner for at dommere kontakter lagleder om dommer må melde avbud til oppsatt kamp (sykdom, kolliderende kamp etc)
   • Rutiner for utfylling av dommerskjema, innlevering av dette og påfølgende utbetaling
 • Har sammen med fotballstyret og klubbens daglige leder ansvar for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag
 • Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker og behøver det, følge opp og veilede disse i kamper.
 • Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med dommeransvarlig i NFF Akershus.
 • Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale
  • T-skjorte, genser, fløyte, gult/rødt kort
 • Om klubben har dommere som ikke aktivt spille fotball å besørge at disse tilbys treningsmuligheter i klubben, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på eventuelle treningsleirer
 • Heve dommerens status i klubben!