Kvalitetklubbansvarlig Fotball

Kvalitetsklubbansvarlig

Hensikten med en kvalitetsklubbansvarlig er å sikre Fet IL sitt fokus og kvalitet på oppgavene tilknyttet konseptet kvalitetsklubb. Det er viktig å holde oversikt over arbeidet med kvalitetsklubb og arbeidet med planer og utvikling slik at vi som klubb er sikre på at dette gjennomføres med kvalitet. Kvalitetsklubbansvarlig skal sørge for at konseptet blir fulgt opp og kommuniserer det med klubbens medlemmer, aktive og de frivillige.

Personen sitter i styret og har kvalitetsklubbkonseptet som eneste oppgave

  • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
  • Være klubbens kvalitets-sikrer og kontaktperson mot krets.
  • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
  • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt
  • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
  • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet
  • Ansvarlig for å overføre kompetanse om kvalitetsklubb konseptet til nye styremedlemmer og sikre at status som kvalitetsklubb opprettholdes over mange år.