Fet IL 2019-08-15 10:54:40

Politiattestansvarlig

Hovedansvar
Påse at alle med tillitsverv fremviser politiattest.
Holde oversikt over hvem som har vist attest og når den skal vises på nytt.
 
Oppgaver som politiattestansvarlig

• Ta kontakt med personer som er nye i aktuelle tillitsverv før hver sesong.

• Skal informere alle trenere, lagledere og andre med roller som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige, om NFF og Idrettsforbundets krav om politiattest.

• Veilede og informere om søknadsrutiner for politiattest.

• Være tilgjengelig for fremvisning av attest og sette noen datoer for når man kan fremvise politiattest på klubbhuset.