Trenerveileder Fotball

Rollebeskrivelse | Trenerveileder

 

Trenerveileder (TV) samarbeider tett med klubbens Sportslige og administrative leder i gjennomføringen av oppgavene og rapporterer til Sportslig og administrativ leder av Fet IL Fotball.


Hovedansvar


TV er hovedansvarlig for oppfølging av alle trenere i Fet IL Fotball, både foreldretrenere i barnefotballen og trenere i ungdomsavdelingen
TV følger opp at all sportslig aktivitet (trening/kamper) er i tråd med Sportslig plan.
Sentralt er trenerutvikling, både i barne- og ungdomsfotballen iht. klubbens krav til kompetanse og adferd


Om rollen


• TV bør ha minimum gjennomført UEFA C-trenerkurs, med ambisjon om å ta UEFA B-kurs
• TV må ta NFFs kurs for trenerveiledere


Oppgaver som trenerveileder


• Planlegge og tilrettelegge for trenersamlinger – ansvar for å utarbeide en struktur på hvordan trenersamlinger i klubben skal organiseres
• Sammen med sportslig leder å gjennomføre trenersamlinger – ansvar for at trenersamlinger gjennomføres iht. sportsplan
• Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, sammen med sportslig leder og sportslig utvalg. Være trenernes trener!
• Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning
• Rekruttering av nye trenere. Her i samarbeid med øvrige i klubben, blant annet rekrutteringsansvarlig og Sportslig- og administrativ leder.