Sportslig utvalg

 

  Leder: Glenn Mærli
Epost: 
Mobil: 
  Sportslig leder.: Kjetil M Bråthen
E-post:
Mobil:
  Ungdomsansvarlig.: Harald Aarvik 
E-post:
Mobil:
  Jenteansvarlig:Siri Lotte/Øystein
E-post:
Mobil:
  Keeperutvikler: Fredrik Christensen
E-post:
Mobil:
  Barnefotball: Tom Håland
E-post:
Mobil: