Rekrutteringsplan FET IL

 

Hvem skal klubben rekruttere

Klubben har tre primære rekrutteringsarenaer. Dette er gutter og jenter som er:

  1. Eksisterende og fremtidige elever på Hovinhøgda skole
  2. Eksisterende og fremtidige elever på Garderåsen skole
  3. Eksisterende og fremtidige elever på Riddersand skole

 

Når skal klubben rekruttere spillere?

I henhold til sportsplanen til Fet IL Fotball kan man begynne å spille organisert fotball det året man fyller 6 år. Før det tilbyr hovedlaget «ballskole» på tvers av idrettene fotball, håndball og innebandy.

Det holdes et årlig oppstartsmøte for 6 åringer og foreldre. Møtet holdes senest i begynnelsen av juni og dato skal være fastsatt og informasjon sendes ut senest medio mai. Informasjon om møtet kanaliseres via ballskolen, samt ut til barnehager og skoler i området. Videre legges informasjon på Fet ILs hjemmeside og på Facebook.

Agenda for oppstartsmøte

Tilstede fra Fet IL Fotball vil være Sportslig og Administrativ leder, rekrutteringsansvarlig og laglederansvarlig.

-          Kort presentasjon av Fet IL generelt, og fotballgruppa spesielt. Herunder fotballgruppas mål, visjoner og kvalitetsklubbarbeid, FairPlay, trener- og laglederkurs

-          Organisering av barnefotballen i Fet IL. Herunder informasjon om 6-årsserie og potensiell deltakelse på øvrige turneringer)

-          Organisering av den nye spillergruppa, herunder opprettelse av støtteapparat (trener, lagleder), lagskasse

-          Informasjon om trenerkurs

-          Fremlegge plan for treningstider for 6-åringene

-          Informasjon om utstyr som klubben bidrar med, og utstyr som er pålagt i forbindelse med aktivitet

-          Orientere om medlems- og treningsavgifter

-          Orientere om sentrale kontaktpersoner i klubben

Rekrutteringsansvarlig gjennomfører et kort møte med nytt støtteapparat etter foreldremøtet for å avtale oppstart. Rekrutteringsansvarlig bistår også som sparringpartner ved de første treningene til det nye laget.

 

 

Rekruttering til eksisterende kull

Rekruttering til eksisterende kull vil primært skje ved at spiller selv tar kontakt for å komme på prøvespill. Alle som ønsker skal få lov til å prøve seg, og alle som ønsker skal få lov til å spille i Fet IL.

Spillere som ikke har spilt fotball i annen klubb tidligere skal kunne starte opp fortløpende.

Spillere som kommer fra annen klubb skal helst fullføre sesongen i sin eksisterende klubb før overgangen, men unntak kan gjøres hvis det ikke vil gå utover det sportslige tilbudet til andre spillere i klubben han eller hun kommer fra. I all rekruttering fra andre klubber skal dette gå via Fet IL Fotballs sportslige og administrative leder, som holder i dialogen med spillers opprinnelige klubb.