Om Håndballgruppa

Fet Håndball ønsker å være et positivt aktivitetstilbud til barn og unge i Fet kommune. Gjennom
trening, kamper og samvær på og utenfor banen skal utøverne utvikle individuelle ferdigheter og samspill som lag både sportslig og sosialt.

For de yngste lagene (tom 12 år) skal ikke prestasjon prege aktiviteten. Alle skal gis mulighet for utvikling ut fra sine forutsetninger. Laget skal utvikles, ikke kun fokus på enkeltspillere, viktig at alle spillere får prøve seg på forskjellige posisjoner i ung alder. Fet håndball vil jobbe aktivt for å ha lag i serien for alle aldersbestemt klasser både for jenter og gutter
tom 16 år.

Vi vil også prøve å være representert i Bring-serien for 16 åringer. På sikt er det også ønskelig å være representert i Lerøy-serien. På senior nivå er målet å ha eget dame- og herrelag i serien. I tillegg skal vi rekruttere spilleretil toppklubbene på Romerike – i første omgang Lillestrøm Topphåndball – der vi allerede har et eksisterende samarbeid. Klubben skal ha Fredrikstad Cup som prioritert cup hvert år.