Håndballstyret

 

Styreleder: Sverre Husby

sh@gtravel.no

Nestleder: Anders Sand

 

Styremedlem: Mona Løvstad
Økonomiansvarlig

 

Styremedlem:

 

Styremedlem: 

 

Styremedlem:

 

Styremedlem: Heidi Nygård
Laglederkontakt

heidi.nygard@online.no
92692414

 E-post til håndballstyret kan også sendes til handball@fetil.no.

 

Handballstyret.jpg