Sportslig Utvalg Håndball

Fet IL sin visjon er:

"Fet IL er en håndballklubb hvor lek, trivsel og sportslig utvikling for enkeltspiller og lag skal stå i sentrum".

For å etterleve dette har Håndballgruppa nedfelt en sportslig plan.

Eksisterende Sportslig plan gjelder i utgangspunktet for perioden 2019 til 2022. Det nye sportslige utvalget som er nedsatt i april 2021 vil allikevel i samarbeid med trenere i klubben utvikle en ny plan som skal være klar til sesongstart 2021/2022, og vil gjelde i minst 3 år fremover. Her vil vi presentere den røde tråden som skal gjelde for alle spillere fra 6-års alder og helt opp til seniornivå. I tillegg vil det nedfelles klarer retningslinjer rundt hospitering, samarbeid, grunntrekk om hva treningene til hvert årskull skal inneholde og lignende. Frem til den nye planen er på plass kan eksisterende sportsplan leses her:

Sportsplan 2019 - 2022

 

Kontaktinfo:

Mailadresse til SU: suhandball@fetil.no

Representanter for SU og kontaktinfo:

 

Leder: Monica Berntsen Torp 

Telefon: 41433586

Mail: montorp@gmail.com

 

Sportslig og administrativ leder: Hans Martin Imshaug

Telefon: 99226161

Mail: hansmartin@fetil.no

 

Dommeransvarlig: Mona Enberget

Telefon : 91320783

Mail : Mona.Enberget@bring.com

 

Medlem: Emil Bervik

Telefon: 90884313

Mail: emilbervik@gmail.com

 

Arbeisbeskrivelse SU:

SU har som hovedoppgave å gi gode rammebetingelser til lagene. Dette gjelder både gjennom å gjøre gode forberedelser før sesongen starter opp, men også å bistå på en god måte ved hendelser som oppstår underveis i løpet av sesongen.
Vi ønsker å hjelpe til med å skape mer aktivitet, sørge for bedre skolerte trenere og ledere, og oppmuntre til kurs og utdanning.
 
Vi ønsker å sikre at våre yngste håndballspillere i størst mulig grad føler trygghet når de driver med håndball i Fet IL.

 

Spørsmål som ikke omhandler SU kan rettes til Hans Martin Imshaug, se kontaktinfo lenger opp på siden. 

 

Heia FET!