Rutiner og instrukser Eika Fet Arena

Her kan du laste ned rutiner og instrukser ifm bruk av hallen på hverdager og helger. Her skal du finne ut hva som er viktig før, under og etter en dugnad. Det finnes også veiledninger, bruksanvisninger og skjemaer for bruk av teknisk utstyr. Er det noe du savner eller er feil så kontakt oss på drift@fetarena.no

Tilsynsvakt Instruks Eika Fet Arena  Last ned instruks for tilsynsvakt.

Kioskvakt Instruks Eika Fet Arena  Last ned instruks for kioskvakt.

Kasse instruks Duell  Last ned instruks og veiledning bruk av kasse i kiosken

Branninstruks Eika Fet Arena  Last ned branninstruks. Tilsynsvakt må kjenne til denne.

Kioskutstyr instruks Eika Fet Arena  Last ned instruks for hvordan utstyret i kiosken virker. (Ovner, pølsevarmer, etc)

Kampklokke veiledning Last ned veildning for bruk av kampklokke

Sekretariatshandbok med live føring  Last ned sekretariathåndbok med live føring for håndball

Ordens-regler Eika Fet Arena  Last ned ordensregler for bruk av hallen

Klister regler Eika Fet Arena Last ned klisterregler

Bruksanvisning oppvaskmaskin  Last ned bruksanvisning for oppvaskmaskinen på kjøkkenet.