Klargjøring av kajakk

Justering av sete og ror gjøres før kajakken settes på vannet.

Still inn setet slik at det passer med avstand til pedalene.

Juster pedalene slik at de står parallelt når roret står rett.

Sim sala bim