Topptaukurs 29. september

Vi arrangerer nytt topptaukurs for de som er interessert i å lære hvordan sikre på en trygg og god måte.

2019-09-11
Terjeb

Dette er  ett kurs hvor du lærer å sikre personer som klatrer på topptau, altså når det allerede henger tau oppe i veggen der man skal klatre.
På dette kurset er fokus det å bli trygg på å sikre personer som klatrer, og man kan etter ca 2 uker med litt trening ta prøven for å få utstedt topptaukort.

Kurset varer 3-4 timer litt avhengig av antall deltakere.

Påmelding finner du her: https://www.fetil.no/event/1726

Aktiviteter

04.10.2021
Topptaukurs 04.10.2021

18:00 - 22:00

Eika Fet Arena

18.10.2021
Brattkortkurs 18.10.2021

18:00 - 22:00

Klatrehallen, Eika Fet Arena

Årshjul Klatregruppa

 

Januar                   Oppstart klatregrupper vårsemester

                               Kurs for foreldre og andre nybegynnere

                               Instruktørsamling

                               Styremøte

Februar                 HMSgjennomgang

                               Årsberetning og budsjett

                               Styreverv

                               Vinterferie – ingen grupper

Mars                      Evaluering barnegrupper

                               Styremøte

April                      Kurs

                               Påskeferie

Mai                        Sommeravslutning vårgrupper

                               Oppstart uteklatring

                               Klubbtur?

                               Dugnad omskru vegg inne

                               Dugnad klatrevegger ute

                               Styremøte

Juni                       Utarbeide vaktliste høstsemester for grupper, kurs og drop-in

                              Sommerferie

Juli                         Sommerferie

August                  Oppstart barnegrupper

                               Instruktørsamling

                               Kurs for foreldre og nybegynnere

September           Bestille årlig ettersyn av klatrehallen

Oktober                Høstferie uke 40 - ingen grupper

November           Instruktør- og styresamling

Desember            Vaktliste vårsemester for grupper, kurs og drop-in

                              Juleavslutning høstgrupper rundt Luciadagen