Nye koronaregler for idretten i Lillestrøm kommune

I dag har Lillestrøm kommune strammet inn på koronatiltakene for å redusere smitten i samfunnet. Tiltakene har innvirkning for idretten

2021-03-03
Fet IL

Når gjelder reglene?

Dette gjelder fra og med  3. mars 2021 kl. 12.00, og gjelder inntil videre. Det vil bli tatt ny vurdering av forskrift og anbefalinger onsdag 17. mars.

Innendørs idrettsanlegg

Innendørs idrettsanlegg kan kun benyttes til organisert trening for barn og unge under 20 år. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for barn og unge til og med ungdomsskolealder unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

For ungdom fra og med videregåendeskolealder skal organisert innendørstrening foregå i grupper på maks 10 personer, og alle må kunne holde en meters avstand til enhver tid.

Utendørs idrettsanlegg

For barn og unge under 20 år er det tillatt med både organisert trening og egentrening (egenorganisert aktivitet) på utendørs idrettsanlegg. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for barn og unge til og med ungdomsskolealder unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

For ungdom fra og med videregåendeskolealder skal organisert utendørstrening foregå i grupper på maks 10 personer, og alle må kunne holde en meters avstand til enhver tid.

For voksne frarådes det å bedrive organisert trening. Det anbefales heller ikke å bedrive egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen. Voksne kan bruke anleggene på egenhånd, så lenge de holder god avstand til andre på anlegget. Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, kan anlegget bli stengt.

Kamper, turneringer, samlinger og lignende i breddeidretten

Alle innendørs- og utendørsarrangementer er forbudt. Dette innebærer at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper.

Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Årshjul Klatregruppa

 

Januar                   Oppstart klatregrupper vårsemester

                               Kurs for foreldre og andre nybegynnere

                               Instruktørsamling

                               Styremøte

Februar                 HMSgjennomgang

                               Årsberetning og budsjett

                               Styreverv

                               Vinterferie – ingen grupper

Mars                      Evaluering barnegrupper

                               Styremøte

April                      Kurs

                               Påskeferie

Mai                        Sommeravslutning vårgrupper

                               Oppstart uteklatring

                               Klubbtur?

                               Dugnad omskru vegg inne

                               Dugnad klatrevegger ute

                               Styremøte

Juni                       Utarbeide vaktliste høstsemester for grupper, kurs og drop-in

                              Sommerferie

Juli                         Sommerferie

August                  Oppstart barnegrupper

                               Instruktørsamling

                               Kurs for foreldre og nybegynnere

September           Bestille årlig ettersyn av klatrehallen

Oktober                Høstferie uke 40 - ingen grupper

November           Instruktør- og styresamling

Desember            Vaktliste vårsemester for grupper, kurs og drop-in

                              Juleavslutning høstgrupper rundt Luciadagen