Nye koronaregler for idretten i Lillestrøm kommune (10.mars)

Ytterligere innstramninger i koronaforskriftene. Idretten påvirkes.

2021-03-11
Fet IL

 

Formannskapet i Lillestrøm kommune har i dag (onsdag 10. mars 2021) vedtatt en strengere forskrift om forebygging av koronasmitte.

Det innebærer at:

  • Alle fritidsaktiviteter innendørs stenges (uansett alder), med unntak for én til én-undervisning, f.eks. pianotimer.
  • Utendørs organiserte fritidsaktiviteter for voksne forbys.Utendørs organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan kun gjennomføres i grupper på maksimalt 10 personer og dersom avstand på 1 meter kan opprettholdes.
  • Det anbefales på det sterkeste å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak for enslige og barn og ungdom i samme kohort.
  • Det frarådes å reise til andre kommuner for å delta på treninger eller lignende aktiviteter


Tiltakene er gjeldende fra torsdag 11. mars og frem til påsken. Det gjøres en ny vurdering av forskriften inn mot påsken.

For mer informasjon, se innbyggerportalen til Lillestrøm kommune

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Årshjul Klatregruppa

 

Januar                   Oppstart klatregrupper vårsemester

                               Kurs for foreldre og andre nybegynnere

                               Instruktørsamling

                               Styremøte

Februar                 HMSgjennomgang

                               Årsberetning og budsjett

                               Styreverv

                               Vinterferie – ingen grupper

Mars                      Evaluering barnegrupper

                               Styremøte

April                      Kurs

                               Påskeferie

Mai                        Sommeravslutning vårgrupper

                               Oppstart uteklatring

                               Klubbtur?

                               Dugnad omskru vegg inne

                               Dugnad klatrevegger ute

                               Styremøte

Juni                       Utarbeide vaktliste høstsemester for grupper, kurs og drop-in

                              Sommerferie

Juli                         Sommerferie

August                  Oppstart barnegrupper

                               Instruktørsamling

                               Kurs for foreldre og nybegynnere

September           Bestille årlig ettersyn av klatrehallen

Oktober                Høstferie uke 40 - ingen grupper

November           Instruktør- og styresamling

Desember            Vaktliste vårsemester for grupper, kurs og drop-in

                              Juleavslutning høstgrupper rundt Luciadagen