Fedrelandet er stengt for organisert aktivitet frem til påske

Fra klokken 17.00 i dag (16.03) stenges Fedrelandet for all aktivitet.

2021-03-16
Fet IL

 

Det er en stadig mer uavklart smittesituasjon på Romerike. Vi har hele veien jobbet for at Fedrelandet skal være et trygt og godt sted å dra.

Nå har vi i Lillestrøm kommune levd med tiltak på rødt nivå siden onsdag i forrige uke. I går fulgte de andre kommunene i Viken etter, og avstandsbegrensningen er økt til 2 meter.

Med tanke på det trykket vi har på banekapasiteten gjør økningen til 2 meters avstand det vanskelig å gjennomføre forsvarlige treninger med så lite plass og så mange lag samtidig på banen. Vi har derfor bestemt å stenge Fedrelandet for organisert aktivitet frem til påske, prinsippet med likhet for alle må gjelde. Hvis de samme retningslinjene for Lillestrøm kommune gjelder etter påske vil vi forsøke å finne gode løsninger for gjennomføring. 

Dersom dere finner andre måter å trene på er det viktig at dere maks er 10 personer i gruppen og at alle holder minimum 2 meter avstand hele økten.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Årshjul Klatregruppa

 

Januar                   Oppstart klatregrupper vårsemester

                               Kurs for foreldre og andre nybegynnere

                               Instruktørsamling

                               Styremøte

Februar                 HMSgjennomgang

                               Årsberetning og budsjett

                               Styreverv

                               Vinterferie – ingen grupper

Mars                      Evaluering barnegrupper

                               Styremøte

April                      Kurs

                               Påskeferie

Mai                        Sommeravslutning vårgrupper

                               Oppstart uteklatring

                               Klubbtur?

                               Dugnad omskru vegg inne

                               Dugnad klatrevegger ute

                               Styremøte

Juni                       Utarbeide vaktliste høstsemester for grupper, kurs og drop-in

                              Sommerferie

Juli                         Sommerferie

August                  Oppstart barnegrupper

                               Instruktørsamling

                               Kurs for foreldre og nybegynnere

September           Bestille årlig ettersyn av klatrehallen

Oktober                Høstferie uke 40 - ingen grupper

November           Instruktør- og styresamling

Desember            Vaktliste vårsemester for grupper, kurs og drop-in

                              Juleavslutning høstgrupper rundt Luciadagen