Påmelding topptau- og brattkort-kurs

Vi avholder nå nye kurs for topptau og brattkort i februar og mars.

2019-01-24
Terjeb

Vi får stadig spørsmål om når det er kurs for å ta topptaukort og brattkort..
Nå avholder vi kurs  i både februar og mars.

Påmelding finner dere her:

Topptau 4 februar

Brattkort 9 februar

Topptau 4 mars

Brattkort 9 mars

 

Vel møtt til kurs.

Aldersgrense for kursene er 15 år.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Årshjul Klatregruppa

 

Januar                   Oppstart klatregrupper vårsemester

                               Kurs for foreldre og andre nybegynnere

                               Instruktørsamling

                               Styremøte

Februar                 HMSgjennomgang

                               Årsberetning og budsjett

                               Styreverv

                               Vinterferie – ingen grupper

Mars                      Evaluering barnegrupper

                               Styremøte

April                      Kurs

                               Påskeferie

Mai                        Sommeravslutning vårgrupper

                               Oppstart uteklatring

                               Klubbtur?

                               Dugnad omskru vegg inne

                               Dugnad klatrevegger ute

                               Styremøte

Juni                       Utarbeide vaktliste høstsemester for grupper, kurs og drop-in

                              Sommerferie

Juli                         Sommerferie

August                  Oppstart barnegrupper

                               Instruktørsamling

                               Kurs for foreldre og nybegynnere

September           Bestille årlig ettersyn av klatrehallen

Oktober                Høstferie uke 40 - ingen grupper

November           Instruktør- og styresamling

Desember            Vaktliste vårsemester for grupper, kurs og drop-in

                              Juleavslutning høstgrupper rundt Luciadagen