Om klatregruppa

Våren 2019 var Klatregruppas tredje semester i drift, så vi her fortsatt en ung gruppe og skaper våre egne tradisjoner dag for dag. Rutiner og drift i Klatrehallen har falt på plass, vi har et kompetent og aktivt instruktørkorps, mange aktive klatrere og et godt miljø!

I vår har det vært sju barne- og ungdomsgrupper som har hatt ukentlige treninger, og hallen har vært bemannet for dropin-klatring to til tre dager i uka. Det er altså aktivitet i hallen de fleste av ukens dager, noe som var vår ambisiøse målsetning da vi startet opp.

Klatring er en liten, men stadig voksende idrett og favner alle aldre og nivåer, så Klatregruppa har plass til alle med klatreglede og godt humør! Det er ikke engang nødvendig å kvitte seg med høydeskrekken, vi har buldrevegg og traversrute som gir utfordringer også nært bakken.

Barnegruppene har vært en suksess i Fet. Vi har utviklet et konsept for barnegruppene som støtter opp om Fet Ils visjon Positiv-Inkluderende-Aktiv med god kontinuitet på instruktørsiden og variasjon mellom gruppeaktivitet med lekepreg og tauklatring med foreldre og barn. Gruppene har rom for alle nivåer, men en inndeling i nybegynnerpartier og partier for de som har klatret før har vi begynt med nå som vi har flere erfarne klatrere og sikrere.

Våren 2019 var det tre grupper med barn 6-9 år, to med barn 10-12 år og to grupper for ungdom over 13 år. Barn under 13 år blir sikret av foreldre når de klatrer i tau og hele foreldregruppa deltok på kurs før oppstart. Barna har utviklet seg mye som klatrere med kunnskap om sikkerhet, følelse for høyde og klatreteknikk. Ungdom over 13 år lærer å sikre hverandre både på topptau og på led, de har lært mye om klatring og utfordrer både seg selv og mulighetene i veggen. Mange av ungdommene er nå kvalifisert til å sikre selv og har tatt Topptaukort eller Brattkortprøve.

Vi har hatt flere deltakere på enkeltkonkurranser i Østlandscup i klatring for barn og ser at det kan være en fin arena for å møte andre klatrere på egen alder og prøve seg på nye arenaer.

Klatregruppas instruktører har avholdt flere topptau- og brattkortkurs for voksne. Det blir stadig flere som har fått egen kompetanse i sikker klatring, og dermed kan dyrke sin klatreinteresse i klatrehallen eller på andre klatresentre. Flere av våre instruktører deltar på kompetansefremmende aktiviteter og videre trenerutdanning for å kunne utvide vårt aktivitetsspekter i klubben.

Klatring stiller høye krav til kompetanse hos aktivitetsledere også hos de aller yngste og instruktørtilgang er den begrensende faktor for vårt tilbud. Gruppa ønsker seg derfor alltid nye krefter til vårt instruktørkorps og betaler utdanning av nye instruktører som vil være med på gruppas mange aktiviteter. Ta kontakt hvis dette kan være noe for deg, vi har et godt miljø som vi gjerne ønsker flere velkommen i!

Vi har også en egen side på Facebook hvor det vil komme oppdateringer. Gå gjerne inn der og lik siden for å følge med på alt det spennende som skjer fremover.

Er det noe du lurer på, ta gjerne kontakt med oss på epost: klatring@fetil.no