Hjemmekamper

Fet IL fotball ser på det å spille kamper som et høydepunkt for både store og små. Fet IL fotball etterstreber å følge NFF retningslinjer for gjennomføring av hjemmekamper og turneringer. Virkemidler vi har for å etterleve NIFs retningslinjer i Fet IL fotball er å ha dedikert kampvert på alle hjemmekamper (lagledere) og flere synlige kampverter med tydelig vest på alle turneringer i regi av Fet IL fotball. Alle kampverter i Fet IL fotball skal kjenne til instruks for kampvert samt fair play og gjennomføring av fair play møte før hver hjemmekamp og turnering. Fair Play møte.

Kampvert

Instruks kampvert.

Gjennomføring

Fet IL fotball har innarbeidet NFF retningslinjer for hjemmekamper. Etterlevelse og implementering gjennomføres med årlig internundervisning på lagledermøte, der fairplay-ansvarlig i klubben har ansvar for gjennomføring. Internundervisningen har fair play og kampvert som tema. Fairplay-ansvarlig arrangerer også undervisning om fair play og kampvert før alle turneringer arrangert av Fet IL fotball, for kampverter. Det blir også gjort stikkprøver som fairplay-ansvarlig gjennomfører igjennom året, for å sikre at etterlevelsen av NFF retningslinjer for hjemmekamper etterleves. Ansvarlig for etterlevelse av NFFs retningslinjer for hjemmekamper er fairplay-ansvarlig som rapporterer direkte til fotballstyre.