Årsmøte Fet IL

Det vil bli avholdt årsmøte i Fet IL tirsdag 8.3.2016 kl 19:00 i klubbhuset på Fedrelandet.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være hos oss senest tirsdag 1. mars. Dette kan sendes på mail til dagligleder@fetil.no

2016-02-11
Fet IL

Agenda:

1.    Åpning
2.    Valg av møteleder og referent
3.    Referater
4.    Årsmeldinger 2015
5.    Regnskaper 2015
6.    Kaffepause
7.    Fastsettelse av kontingent
8.    Budsjetter for 2016
9.    Innkomne forslag
10.  Valg
11.  Avslutning

Årsmøtepapirer 2016.pdf

Stemmerett:
Et medlem er stemmeberettiget fra den dag det har fylt 15 år når det har vært tilsluttet laget i minst en måned og har sitt forhold til laget i orden. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representanter til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Vel Møtt!! 

På vegne av hovedstyret i Fet IL

Øystein Sigstad

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket