Timeplan 60+ høsten 2015

Da er endelig timeplanen for 60+ aktiviteter høsten 2015 klar. Vi tilbyr en spennende og variert timeplan. Håper at så mange som mulig over 60 år benytter seg av tilbudene våre.

2015-08-26
Fet IL

I tillegg til det som ligger i timeplanen så har vi dugnadsgjengen som møtes hver tirsdag kl 0930 på klubbhuset. Alle er velkommen.

Hjelp oss å spre budskapet så mange kan ta del i aktivitetene.

Aktiviteter

19.06.2018
Pensjonistgruppa

09:30 - 14:00

Fedrelandet

19.06.2018
Seksti pluss trim

11:00 - 12:00

Fethallen

19.06.2018
Seksti pluss kafe

12:00 - 14:00

Klubbhuset

21.06.2018
Seksti pluss trim

11:00 - 12:00

Fethallen