Annhild.Mosdol 2020-11-03 09:46:31

Alle er velkommen i turgruppa

Fet har fantastisk natur, men ikke alle er like godt kjent. Turgruppa er for deg som vil å gå på tur sammen med andre. Målet er å oppdage nye stier sammen, ha en hyggelig tur og få frisk luft og mosjon. Våren og høsten 2020 har turgruppa hatt kveldsturer omtrent annenhver uke. I høsten 2020 hadde gruppa også  to familieturer.

Alle kan bli med på tur. Du er ikke nødt til å være medlem av Fet IL. De fleste turene er på torsdagskvelder og tar ca 1 ½ time å gå for voksne i alle aldre. Familieturene er tilpasset barn i barnehage og på småskolen. Det er plass til flere. Ta gjerne med en nabo eller venn på tur!

Vi satser på et variert turprogram i 2021 til ulike steder i Fet. Følg med på ww.fetil.no og sosiale medier. 

Fet IL turgruppes mål er:

 

Aktivisere flest mulig
Bygge relasjoner og vennskap
Bli kjent i nærområdet
Komme i litt bedre form

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket