Svanestien

Start: Søndre Bjanes

Lengde: ca 4,8 km

Tid: ved normal gange regnes ca 1 time

Oppmøte: Torsdag 8.4.21, kl 18:30 på parkeringen ved Søndre Bjanes

Turansvarlig: Annhild Mosdøl

Turen er merket fra Søndre Bjanes og går på stier langs utløpet av Glomma ut til fugletårnet.

Les mer om turen her: https://ut.no/turforslag/111344777/svanestien

Aktiviteter

28.08.2021
Slordammen

11:00 - 11:05

Skjatvedt