Svanestien

Start: Søndre Bjanes

Lengde: ca 4,8 km

Tid: ved normal gange regnes ca 1 time

Oppmøte: Torsdag 8.4.21, kl 18:30 på parkeringen ved Søndre Bjanes

Turansvarlig: Annhild Mosdøl

Turen er merket fra Søndre Bjanes og går på stier langs utløpet av Glomma ut til fugletårnet.

Les mer om turen her: https://ut.no/turforslag/111344777/svanestien

Aktiviteter

22.04.2021
Prestestranda

18:30 - 18:35

Fet kirke

06.05.2021
Taterstigen

18:30 - 18:35

Parkering Coop Extra

20.05.2021
Kongsrud

18:30 - 18:35

Coop Extra

29.05.2021
Hærfangkjerka

11:00 - 11:05

Skjatvedt

03.06.2021
Kongeveien

18:30 - 18:35

Riddersand

05.06.2021
Slordammen

11:00 - 11:05

Skjatvedt

17.06.2021
Heiavannet rundt

18:30 - 18:35

Heiavannet

01.07.2021
Bjønnehiet

18:30 - 18:35

Løkenåsen