FAQ

FAQ- Ofte stilte spørsmål

Har dere morgentilbud på Aktiv SFO?

Vi tilbyr ikke morgentilbud. Dette er vanskelig å gjennomføre da vi er ikke i nærheten av en skole, og det er avhengig av flere ressurser

Har dere søskenmoderasjon?

Vi har 30 % søskenmoderasjon på minste plass på Aktiv SFO.

Hvor mange voksne er det på jobb?

Vi har en voksentetthet på 1 ansatt pr 10 barn. Ved aktivitet ved vann, for eksempel padling, bading utendørs og svømming samt andre ekskursjoner vil det være flere voksne tilstede.

Hva er forskjellen på Aktiv etter skoletid og Aktiv SFO?

Aktiv SFO er et fullverdig alternativ til SFO på skolen. Det er et etter-skolen tilbud som foregår hver ettermiddag for 1.-4 trinn på Garderåsen, Riddersand og Hovinhøgda skole. Hovedfokuset er på aktivitet og bevegelsesglede både gjennom organisert og egenorganisert lek. Barna har også stor boltringsplass i henholdsvis Fethallen eller Eika Fet Arena.

Aktiv etter skoletid er et allidrettstilbud for barn på 1.-7.trinn på de tre barneskolene. Dette foregår kun hver onsdag etter skoletid. Barna får over en lengre periode prøve et bredt spekter av aktiviteter både innendørs og utendørs. Barna vil få en bred innsikt i ulike idretter og aktiviteter og forhåpentligvis finner noe de liker ekstra godt.

Hvordan kommer barna seg til Fethallen/Eika Fet Arena?

Når barna skal til Fethallen blir de møtt av en ansatt på skolen, for deretter å kjøre Fet bussen sammen til Fethallen. Barna blir møtt av en ansatt på avtalt sted når skoledagen er ferdig.

Når vi er i Eika vil barna på Riddersand bli møtt av en ansatt og deretter gå ned sammen til hallen.

Kan man velge halv plass?

På Aktiv SFO velger man 5 dager, 4 dager eller 3 dagers plass. Dette var det gamle systemet i Lillestrøm kommune, og ble endret fra høsten 2023. Vi kommer til å fortsette med å velge antall dager framfor halvplass/helplass, da dette er mer forutsigbart både for foreldre og ansatte. Når barna er hos oss kan de være her helt til stengetid kl. 1700

Har dere gratis kjernetid på Aktiv SFO?

Vi har dessverre ikke gratis kjernetid på 12 timer slik kommunen opererer med. Vi har henvendt oss til både Lillestrøm kommune og utdanningsdirektoratet, men da vi er en privat aktør og ikke en læringsinstitusjon vil vi ikke få bevilget midler.

Har dere åpent i ferier?

Vi holder åpent i vinterferien og høstferien, samt de siste ukene i juni og de første ukene i august før skolestart. Vi holder stengt i romjula og i påsken.