Om ballskolen

Fet IL ønsker å tilby aktivitet igjennom hele livet. Ballskolen er aktivitetstilbud for de som går siste året i barnehagen. Dette er et tilbud som består av sosialt felleskap, lek og variert aktivitet. Ballskolen introduserer barna for innebandy, fotball og håndball som er de tre ballidrettene Fet IL tilbyr.

Treningene baserer seg på lek og gøy en time i uken med mål om å lære basis treningskunnskap innenfor de ulike idrettene. Barna utvikler motoriske ferdigheter og samspill og de får føle på hvordan det er å være en del av et lag.

Ballskolen er et populært tilbud for barna som går siste året i barnehagen. Barna blir delt i grupper basert på ønsket trenings tidspunkt, og hvilken av de tre skolene i Fetsund barnet ditt skal starte på. Slik kan flere av barna få kjennskap til andre som skal starte på samme skole, men ikke går i samme barnehage. Ønsker du å være med, men barnet ditt skal ikke starte på en av de tre skolene i Fetsund, kryss av på det alternativet i påmeldingen.

Hvordan får vi til Ballskolen?
I Fet Idrettslag har vi mange frivillige som hver dag gjør en kjempeinnsats for at vi skal kunne ha et bredt og godt tilbud til barn og unge i kommunen. Det samme gjelder for Ballskolen. Vi er helt avhengig av at foreldre stiller opp for at Ballskolen skal kunne gjennomføres og et av suksesskriteriene for å ha god kvalitet er at vi har nok trenere og voksenpersoner rundt hver gruppe. Det er ikke nødvendig med kunnskap om idrettene for å være med å hjelpe til. Ved å delta som trener vil man få en unik mulighet til å følge barna tett i en enorm utviklingsfase.

Ballskolen har oppstart første torsdagen i september hver høst og følger skoleruten. Det er fult mulig å bli med på ballskolen i løpet av året. En uke før Ballskolen har oppstart gjennomfører vi et møte med de som ønsker å være trenere og lagledere.

Etter endt Ballskole vil alle få tilbud om å fortsette med en eller flere idretter i Fet IL. Mange av Norges største idrettsutøvere har drevet med flere idretter i flere år før man velger sin idrett. Det viser seg at allsidighet er en fordel så lenge det er mulig.

Avgifter:

Treningsavgift:

Treningsavgiften gjelder for hele sesongen (skoleåret) og er med på å dekke driften av av Ballskolen.

Treningsavgift: kr.900,-

Medlemsavgift Fet IL

I tillegg til Treningsavgiften må den som er aktiv på Ballskolen være registrert som medlem i Fet IL og er dermed underlagt NIF’s reglement og forsikringsordning. Trenere som blir med på Ballskolen må også være registrert som medlem og dermed underlagt de samme lover og forikringsordninger.

Familiemedlem: Foreldre/foresatte + barn kr. 1100,-
Enkeltmedlem Junior, 18 år og under kr. 550,-
Trener/Lagleder kr. 100,-

Medlemskapet gjelder for ett kalenderår og faktureres en gang i året.

For nye medlemmer til Ballskolen vil det være halv medlemskontingent første kalenderår.

Alle avgiftene betales ved å logge inn på vår hjemmeside. Har du spørsmål om Ballskolen, kontakt oss på medlem@fetil.no