Om Fet IL Aktiv

Fet IL Aktiv er en egen gruppe underlagt Fet IL hovedstyret.

Fet IL Aktiv er en paraply for Fet IL sine aktiviteter som går utenfor de tradisjonelle idrettene som idrettslaget tilbyr.

Nedenfor finner du en rask innføring i hva Fet IL Aktiv omhandler og hva vi driver med:

Fet IL Aktiv SFO:

Aktiv SFO er et etter-skolen tilbud for elever på 1.-4 trinn ved Garderåsen, Hovinhøgda og Riddersand skole. Tilbudet er ment som alternativ til vanlig SFO, men med større boltringsplass i henholdsvis Fethallen, mer fokus på aktivitet og bevegelse og større voksentetthet.

Barna blir hentet på skolen med buss, transportert ned til Fethallen og er der fram til henting. Her blir det tid til spising, frilek samt organisert aktivitet av oss. Vi stenger kl. 1700.

For mer info: Om Aktiv SFO

Aktiv etter skoletid:

Aktiv etter skoletid (AEST) er et allidretts-tilbud hver onsdag for 1.-7.trinn. Målet med tilbud er å nå ut til flere barn og unge med allsidig og varierte aktiviteter. I perioder på tre uker vil barna være gjennom både idrett- og friluftsaktiviteter.

Barna blir hentet med Fet-bussen etter skoletid, transportert til dagens lokasjon. Her vil det bli tid til spising og noe frilek mens vi venter på at alle barna er på plass og aktuelt utstyr blir tatt fram. Aktiviteten varer i ca. 60-90 minutter, men vi holder åpent til 1700, slik at man har god tid til henting.

For mer info: Om Aktiv etter skoletid

Skolepuls

Skolepuls ble satt i gang som et prosjekt i januar 2020 i samarbeid med de de tre barneskolene i nærområdet og Lillestrøm kommune. Skolepuls er 45 minutter med ekstra aktivitet for elevene på 4.-7.trinn. Skolepuls er ment som et avbrekk fra en stillesittende hverdag med lek i fokus. Skolepuls øktene inneholder utelukkende aktivitet som bærer preg av kjente og ukjente lek og spill, og elevene må samarbeide og ha fokus på fair play.

Samarbeid med Østersund ungdomsskole

Desember 2022 inngikk Fet IL og Østersund ungdomsskole et samarbeid. Samarbeidet er ment som et miljøforebyggende tiltak for å styrke miljøet på Østersund, skape gode møteplasser og trygge relasjoner.

Fet IL holder Eika Fet Arena og kiosken åpen i tre midttimer i uka. YouMe elevene på 10.trinn bidrar som aktivitetsledere og legger opp til ulike aktiviteter og turneringer.

Vi har også fire timer med ungdomspuls i uka. De fire timene er faste timer, men det er læreren til den enkelte klasse som må melde på sin klasse på en økte. På den måten vil ikke timen ta av en fast fagtime, men kan brukes når en klasse trenger å bevege seg, og et avbrekk fra en lang dag.

Samarbeidet inneholder også x antall aktivitetsdager godt spredt utover skoleåret. Her får elevene en hel dag med aktivitet, og ofte er det stasjonsbaserte klasseaktiviteter. Her også får vi hjelp av YouMe lederne som stiller opp som aktivitetsledere.

Ferieaktivitet

Sommerferien kan fort bli lang både for foreldre og barn, og derfor har vi de siste årene laget fire sommeruker fulle av aktiviteter. Her får barna prøvd seg på tradisjonelle idretter, ukjente leker og masse friluftsaktiviteter utendørs. Vi har også overnattet utendørs i telt og hengekøyer på Hvalstjern.