Skolepuls/Ungdomspuls

Prosjektene Skolepuls/Ungdomspuls er tiltak som skal bidra til økt fysisk aktivitet i skolen. Lek, aktivisering og bevegelsesglede står i fokus!

Bevegelsesglede påvirkes fra ung alder – og gode opplevelser i fysisk aktivitet tidlig vil bidra positivt. Målet vårt er at flere barn skal like å være i fysisk aktivitet. Gjennom prosjektet får alle en ekstra aktivitetstime i uka.

Prosjektet kan knyttes til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Rent folkehelsemessig er det positivt for barna- og ungdommene med mer fysisk aktivitet, men målet er også å gi de gode opplevelser som gir fysisk aktivitet en større egenverdi for dem. Nytteverdien kan både knyttes til læringseffekt, kreativitet, samt fysisk og psykisk helse.

Skolepuls/Ungdomspuls skal bidra til en kompetanseheving, og et bedre aktivitetstilbud i skolen. Målet er at prosjektet også kan bidra til å heve kvaliteten og verdien av kroppsøvingsfaget.

Vår erfaring er at idretten trekker til seg mange dyktige kandidater, kandidater som ikke skolen klarer å få tak i. Og ved å legge opp til et samarbeid mellom skolen og idretten, hever vi kvaliteten på den fysiske aktiviteten i skolen.