Anlegg og utstyr

Fet IL benytter disse anleggene:

 • Fedrelandet idrettspark med en kunstgressbane, en ballbinge og en gressbane for fotball.
 • Fethallen benyttes til håndball, innebandy, futsal og trim for 60+.
 • Motorikkrommet i Fethallen benyttes av gymlek og håndball.
 • Eika Fet Arena som benyttes til håndball, innebandy, ballskole, turn og klatring.
 • Forskjellige gymsaler i kommunen.
 • Golfsimulator på Fedrelandet idrettspark.
 • Diskgolfbane med 9 «hull» på Fedrelandet Idrettspark.
 • En aktivitetspark på Fedrelandet som er åpen for alle.
 • Det finnes også en BMX/Skate rampe på Fedrelandet som er åpen for alle.

Klubbens utstyr:

Utstyr som blir betalt av idrettslaget:

 • Drakter som benyttes til lagspill.
 • Øvrig utstyr er opp til hvert enkelt gruppestyre.