Antidoping

Fet IL og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Fet IL tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler.

Informasjon om rent idrettslag fra Antidoping Norge.