Arbeidsgiveransvar

For Fet IL sine ansatte, er det hovedstyret som har arbeidsgiveransvar. Styreleder har ansvaret for å følge opp daglig leder. Daglig leder har oppfølgingsansvar for de øvrige ansatte.

  • Fet IL er ikke medlem av en arbeidsgiverforening.
  • Det er ikke opprettet tariffavtale i Fet IL.
  • Arbeidsavtaler skal inngås med de ansatte og trenere/lagledere som skal ha godtgjørelse.

For trener og lagledere gjøres dette på gruppenivå i henhold til fullmaktsmatrise.

Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben og er da automatisk underlagt idrettens regelverk.