Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen 31.mars. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha oppfylt sine økonomiske forpliktelser til Fet Idrettslag..

Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside og sosiale medier.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside.

Årsmøtereferater finner du her.