Barne- og ungdomsidrett

Klubben ønsker å beholde flest mulig barn og unge lengst mulig! Vi skal ha tilbud til både de som satser på idrett, og for de som er med for å ha det gøy.

Det skal i Fet IL være mulig å få gode nok utfordringer for de som ønsker å satse, samtidig som de som er med for gøy har et tilbud som passer til sitt nivå.

Barneidrett
Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at:

 • Aktiviteten skjer på barnas premisser.
 • Barna har det trygt.
 • Barna har venner og trives.
 • Barna opplever mestring.
 • Barna får påvirke egen aktivitet.
 • Barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere.


Ungdomsidrett
Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for:

 • At ungdom kan bli så gode som de selv vil.
 • Å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere.
 • At ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet.
 • At ungdom får bidra med det de kan.
 • At ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg.
 • At treningsavgiften er overkommelig.

Funksjonshemmede
Fet IL har ingen egne grupper for funksjonshemmede, men tar veldig gjerne imot barn og ungdom med lettere funksjonshemming, og tilrettelegger for dette i våre ordinære lag.