Dommer

Fet IL er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og ønsket konkurranseaktivitet. Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper/konkurranser.

Gruppene skal gjennomføre dommerkurs for aldersbestemt lag en gang pr sesong. Fet IL ønsker også å utdanne dommere som kan ta steget opp som kretsdommere.

Gruppene har egne bestemmelser for hva som tilbys dommere av honorar, utstyr, bekledning, osv.

Dommerne bør være kjent med:

  • Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé).
  • Krav til dommere på ulike nivåer.
  • Medlemskap.
  • Lisens og forsikringer.
  • Klubbens retningslinjer og forventninger til dommere.
  • Hva klubben tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs …).